Eğitmenin Kullanabileceği Araçlar

Eğitmenin Ders Sırasında Kullanabileceği Araçlar:

  • Eğitmen Bilgisayarı: Eğitmen, katılımcı ya da öğrencilere dijital ortamda sunmak istediği her türlü dokümanı (sunum, belge, tablo vs.) bilgisayar üzerinden perdelere yansıtmak suretiyle sunabilmektedir.

  • Doküman Kamerası: Eğitmen, doküman kamerasını kullanarak her türlü kağıda basılmış dokümantasyonu katılımcı ya da öğrencilerle paylaşabilmektedir.

  • Interaktif Akıllı Tahta: Eğitmen, interaktif akıllı tahta vasıtası ile hazırladığı tüm dijital dokümanları sunabilmekte, akıllı tahta üzerinde kendi el yazısını kullanabilmekte, istediği renkte yazabilmekte ve hazır geometrik şekilleri rahatlıkla kullanarak çizimler yapabilmektedir.

Video Konferans Sistemi: Fiziksel olarak farklı mekanlardaki her tür çalışma, ders, oturum ve seminerler için video konferans sistemi kullanılmaktadır. Sistemin markası ve modeli " Tandberg C40 " olup  IP  üzerinden video konferans bağlantısı kurulabilmektedir.