Kullanım Amaçları

Kullanım Amaçları:

  • Katılımcıların bazılarının farklı mekanlarda olduğu seminer ve jürileri yapmak.

  • Öğrenci sayısının çok olduğu çok gruplu derslerin bazı grup'larını akıllı sınıfta yapmak.

  • Diğer üniversitelerle işbirliği amaçlı ders, seminer, toplantı vb. etkinlikleri yürütmek.

  • Akıllı sınıfın sunduğu olanakların kullanılmasını gerektiren diğer uygulamalar.